Tháng Tư 20, 2024

Ngày thứ 3 của Giải đấu NCAA đã đến. Đi chơi và trò chuyện về tất cả các trò chơi! Đây là lịch trình:

  • (2) Arizona so với (7) Dayton | 9:45 sáng | CBS
  • (4) Kansas vs (5) Gonzaga | 12:15 chiều | CBS
  • (1) Bắc Carolina so với (9) Bang Michigan | 2:30 chiều | CBS
  • (2) Bang Iowa so với (7) Bang Washington | 3:10 chiều | TNT
  • (11) Bang NC so với (14) Oakland | 4:10 chiều | TBS
  • (2) Tennessee so với (7) Texas | 5 giờ chiều | CBS
  • (3) Illinois vs (11) Duquesne | 5:40 chiều | TNT
  • (3) Creighton so với (11) Oregon | 6:40 chiều | TBS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *