Portland Trail Blazers đã trở về nhà sau chuyến đi 1-3 chặng. Họ sẽ tổ chức các đội Hội nghị miền Đông trong ba trận đấu tiếp theo. Đầu tiên là Chicago Bulls, lúc 6 giờ chiều, Thái Bình Dương vào tối mai.

Bạn có câu hỏi gì về Blazers hoặc Bulls cho trận đấu sắp tới này?

Nhắc nhở: Nội dung có thể nói về một trong hai đội miễn là có liên quan đến trò chơi.

Hãy để lại câu hỏi của bạn trong phần nhận xét và chúng tôi sẽ chọn một số câu hỏi để thêm vào bản xem trước của chúng tôi, tất nhiên là có ghi công phù hợp.

Thời gian kết thúc gần đúng của trò chơi này là 7 giờ tối Thái Bình Dương vào thứ Bảy. Bằng cách đó chúng tôi có thể chuẩn bị sẵn bản xem trước để xuất bản sớm vào mỗi ngày thi đấu.

Để biết ví dụ về quá trình diễn ra như thế nào, hãy xem bản xem trước của trò chơi Thunder cuối cùng.

Trước tiên xin cảm ơn tất cả các bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *